Press "Enter" to skip to content

Holdninger

Nedlæg amterne
I stedet for at være et serviceorgan er amterne blevet en ekstra bureaukratisk instans. Mange af de opgaver som amtet i dag udfører vil langt bedre kunne udføres på anden vis.

I stedet for at amterne tager sig af sygehusene skulle Danmark i stedet for opdeles i 3-4 sygehusregioner. Derved vil man kunne specialisere sygehusene langt mere end i dag, og borgerne vil kunne få en langt bedre behandling.
Læs mere

 

Internationalt gymnasium i
forbindelse med Universitetet
i Aalborg Øst
Der er brug for et nyt international gymnasium i Aalborg Øst, og det skal specialisere sig i brug af IT. De nordjyske unge der ønsker at dygtiggøre sig i IT og sprog skal have de samme eller bedre vilkår for at gøre dette end andre.

 

Frit valg
Frit valg har der været stor debat om de seneste år, og ligeså meget debat der har været om det, ligeså mange gange er det blevet misforstået. I bund og grund går frit valg ud på at den enkelte selv f.eks. vælger hvilket firma eller person som skal yde personlig pleje, gøre rent eller købe ind, hvis man har behov for det. Der tror jeg på, at den enkelte borger bedre selv kan vælge, end at et tilfældigt flertal af politikere synes.