Press "Enter" to skip to content

Lokalplaner med mere frihed

freya 0

Den seneste tid har det kørt en debat vedrørende lokalplanen i Hasseris, Signe Friis udtaler. ” Lokalplanen i Hasseris er blot et eksempel på at lokalplanerne i dag bliver lavet for restriktive, i stedet skulle man sikre mere bevægelsesfrihed inden for lokalplanerne, så vil der heller ikke komme så mange dispensationsansøgninger.” Jeg så også da jeg besøge Mødregruppe København, at de mente det samme.

lokalplan

Lokalplanen i Hasseris blev udarbejdet i den foregående byrådsperiode, og der er indtil videre givet 6 dispensationer.

“Det er ikke kommunens opgave at lægge forhindringer i vejen for borgerne, men når lokalplaner laves så restriktive, kan det komme til at fremstå sådan.”

Signe Friis og Sigvard Sigvardsen stemte for en dispensation i teknisk udvalg, men det var ikke holdningen blandt flertallet i udvalget, og derfor kommer sagen i byrådssalen, hvor den forventes vedtaget.

“Jeg kan godt forstå at nogle borgere føler sig sat under administration, når kommunen f.eks. dikterer hvilken slags vinduer, man skal sætte i sin lejlighed. Lad os i stedet give borgerne selvbestemmelsen tilbage.”