Press "Enter" to skip to content

Posts published in december 2018

Lokalplaner med mere frihed

freya 0

Den seneste tid har det kørt en debat vedrørende lokalplanen i Hasseris, Signe Friis udtaler. ” Lokalplanen i Hasseris er blot et eksempel på at lokalplanerne i dag bliver lavet for restriktive, i stedet skulle man sikre mere bevægelsesfrihed inden for lokalplanerne, så vil der heller ikke komme så mange dispensationsansøgninger.” Jeg så også da jeg besøge Mødregruppe København, at de mente det samme.

lokalplan

Lokalplanen i Hasseris blev udarbejdet i den foregående byrådsperiode, og der er indtil videre givet 6 dispensationer.

“Det er ikke kommunens opgave at lægge forhindringer i vejen for borgerne, men når lokalplaner laves så restriktive, kan det komme til at fremstå sådan.”

Signe Friis og Sigvard Sigvardsen stemte for en dispensation i teknisk udvalg, men det var ikke holdningen blandt flertallet i udvalget, og derfor kommer sagen i byrådssalen, hvor den forventes vedtaget.

“Jeg kan godt forstå at nogle borgere føler sig sat under administration, når kommunen f.eks. dikterer hvilken slags vinduer, man skal sætte i sin lejlighed. Lad os i stedet give borgerne selvbestemmelsen tilbage.”

Vi må deles om ansvaret

freya 0

I de seneste uger har der været stor debat om Rømersvej 10 i Hobrovejskvarteret, hvor amtet planlægger at lægge en institution for misbrugere med psykiske problemer. Dette har indtil videre været med opbakning fra Rådmanden for teknisk forvaltning Henrik Thomsen(SF). Det første man skal gøre sig klart er at området omkring Rømersvej allerede rummer flere institutioner såvel Skurbyen, Herberget og ganske få meter længere henne ligger psykiatrisk Sygehus.

lån penge

Derfor synes jeg heller ikke det er hensigtsmæssig at lægge det i det område, ellers risikerer vi at få et område der bliver ghettolignende. I et sådan område vil det blive forholdsvis svært at komme af med sin bolig. Samtidig skal man også tænke på de misbrugere som flytter ind, vil det være godt for dem at være i et område, hvor der er andre misbrugere som måske har adgang til stoffer? Derfor gjorde det også et stort indtryk på mig, da lederen af Skurbyen på et offentlig møde, anbefalede at man ikke lagde den planlagte institution så tæt på de andre institutioner. Hvis der endelig skal bruges penge kan det da anbefales at man tjekker noget som f.eks. Laanweb først!

Der var et offentligt møde i Aalborg Hallen, arrangeret af Aalborg kommune og Nordjyllands amt, og med deltagelse af de involverede parter, blandt andet de fleste af beboerne i Kærlundsparken, som er det område hvor amtet planlægger at lægge den nye institution. Der blev stillet et regnestykke op, hvor der blev konkluderet at Kærlundsparken i øjeblikket har 240 beboere og her er 24 i forvejen på en af de nuværende institutioner. Det er hver tiende der bor på institution i området, og hvis man lægger den nye institution her, vil det være hver ottende der bor på institution. I sammenligning med resten af Aalborg er tallene her at der er en ud 363 på institution. Dette lille regnestykke siger alt om at Kærlundsparken har taget sin del af slæbet, og der må være masser af ledige pladser i resten af kommunen såvel som i amtet!

Selvom der er mange som hævder at en sådan institution skal ligge i midtbyen, så skal man i hvert fald først gøre sig klar at hvis man lægge den slags institutioner i midtbyen, så får vi en midtby som folk ikke tør færdes i, og samtidig: gør vi ikke også misbrugerne en tjeneste, hvis de bor langt væk fra stofferne?